SAVO

Veelgestelde vragen

Werken

Nee hoor. Het hangt van je doel af, waarom je advies wenst en gezonder wilt werken! Als je (beroeps)klachten wilt voorkomen of je hebt al eens thuis moeten blijven omdat ‘t gewoon écht niet gaat, is het verstandig met je (HR)manager of directeur hierover in overleg te gaan.

Heeft je werkgever aandacht voor jou en je collega’s, dan kunnen we in een eerste kennismaking kijken naar de mogelijkheden om te voorkomen dat je langdurig uitvalt. Er wordt dan een voorstel gedaan met daarin het plan van aanpak. Is er eerder een bedrijfsarts bezocht, kan het advies van de arts erin worden meegenomen. Tijdens de training wordt er tussentijds geëvalueerd met je manager en waar nodig de bedrijfsarts.

Als je nog werkt: gewoon op je eigen werkplek. We starten met de intake in een andere ruimte met voldoende privacy. Aansluitend gaan we samen kijken naar je huidige werkplek, de omgeving, je gedrag en manier van werken. Daarna optimaliseren we dit in de benodigde sessies.

Ben je niet geschikt om te werken, dan vinden de trainingssessies bij SAVO plaats. Is dit te ver weg, dan kunnen we in overleg met je werkgever zoeken naar een geschikte locatie dichterbij. Soms is een afgescheiden ruimte op je werk ook een optie.

Als er een akkoord is met je werkgever, betaalt hij of zij deze kosten. 

Hieronder kunnen de Algemene voorwaarden 2018, worden ingezien.

 

 

De follow-up bestaat uit één of meerdere herhaaltrainingen op je werkplek. Op deze manier voorkomen we dat jij terugvalt in je oude, ongezonde patronen. Om gezond te kunnen blijven werken, is het verstandig minimaal 2 sessies te plannen, verspreid over 6 maanden ná de laatste werkplektraining.

Bekijk alle vragen in "Werken"

Leven

Kwaliteit wordt gewaarborgd via het Kwaliteitsregister Paramedici. Eigenaar Ilonka Coenders en eventuele collega trainers werkzaam bij SAVO, staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Meer info vind je op http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/

Tot 1 januari 2018 was SAVO aangesloten bij alle zorgverzekeraars en

aangesloten bij de VvOCM. Lees hier  meer over het waarom.Kwaliteitsregister Paramedici

 

 

Ilonka Coenders van SAVO is als Oefentherapeut* geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 499 0110 4594. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een register voor diverse paramedische beroepen, waaronder Oefentherapie Cesar. Elke toetsingsperiode moet een therapeut voldoen aan diverse kwaliteitscriteria. Onderdelen zijn: professionaliteit, paramedisch handelen, organisatie, communicatie, maatschappelijk handelen, kennis en wetenschap, en samenwerking (met collega’s en andere (hulp/zorg)verleners en bv. gemeenten).

*De titel Oefentherapeut is wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG

Ja, tot aan medio 2019**   -i.v.m. het beëindigen van de 1e lijnspraktijk eind 2018-  hanteerden eigenaar Ilonka Coenders en medewerkers bij SAVO deze wet. Als Consultants en Trainer fysieke belasting op de werkvloer bij kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), worden ook met de uiterste zorgvuldigheid & kwaliteit, onze diensten* aangeboden. Na opdrachtbevestiging, zijn de Algemene voorwaarden een onderdeel van de gemaakte afspraken. Bij een klacht, wordt eerst in gezamenlijk overleg met de klant naar een oplossing gezocht.

*  http://www.savogezondlevenenwerken.nl/lekker-werken/werkplektrainingen

** Als zorgverlener kunnen (bijna-)incidenten intern worden gemeld en geregistreerd. Het doel is om onzorgvuldigheden en incidenten bespreekbaar te maken en ervan te leren. Het komt de kwaliteit van de zorg ten goede door inzicht te krijgen in voorkomende onzorgvuldigheden en incidenten (fouten en/of ongevallen). Tevens wordt herhaling van (bijna-)incidenten hierdoor verkleind. In deze link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

vindt u meer informatie.

In het nieuwsbericht: AVG en klachtregeling kunt u meer info vinden.

Onze partners

Gezond werken en leven?

De afgelopen decennia mocht ik honderden mensen het geluk in hun leven teruggeven. Dat is waar ik het als mens en als professional voor doe.

+31- (0)6 27 29 47 67 of Neem contact op